Ubezp.

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, w przypadku gdyby Ciebie zabrakło. Dzięki ubezpieczeniu będą oni mieli możliwość spłaty zaciągniętych przez Ciebie zobowiązań, a także otrzymają wsparcie finansowe na określony czas związane z brakiem Twojego wynagrodzenia.  

 

Kogo obejmuje ochrona?

Nasze ubezpieczenia grupowe zapewniają ochronę Tobie i Twoim najbliższym. W jednym ubezpieczeniu obejmiesz ochroną siebie, współmałżonka a także dzieci. 


Zalety tego ubezpieczenia 

a) atrakcyjna oferta; 
b) możliwość objęcia ubezpieczeniem już od jednej osoby
c) szeroki zakres wiekowy przystąpienia do ubezpieczenia m.in.
- Uniqa wiek przystąpienia od 18 do 60 lat
- OpenLife wiek przystąpienia od 18 do 64 lat
- Warta wiek przystąpienia od 18 do 66 lat
d) ubezpieczenie nie ma określonego terminu zakończenia (bezterminowe); 
e) składka już od 29zł; 
 

Co wchodzi w zakres ubezpieczeń grupowych?  

Siebie oraz swoich najbliższych możesz ubezpieczyć od szeregu następstw m.in.:
  • Zgon Ubezpieczonego

  • Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw

  • Zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca

  • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  • Ciężkie zachorowania (ubezpieczonego, małżonki(a), dziecka)

  • Zgon rodziców lub teściów ubezpieczonego

  • Pobyt w szpitalu (ubezpieczonego, małżonki(a), dziecka)

  • Urodzenie dziecka

  • Operacje chirurgiczne


 

Ubezpieczenia grupowe

 Podejmij decyzję już dziś. Nieszczęścia chodzą po ludziach, zminimalizuj skutki tych nieszczęść.

 


Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj, że w razie śmierci pracownika jesteś zobowiązany zapłacić rodzinie odprawę pośmiertną zgodnie z art 93 Kodeksu Pracy.


Wykupienie pracownikom polisy na życie lub ubezpieczeń grupowych rozwiązuje problem wypłaty odprawy pośmiertnej przez pracodawcę.

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne


Chciałbyś wycenić i poznać składkę OC/AC swojego samochodu?

Pobierz druk wyceny składki:

- Druk wyceny składki OC/AC (format pdf do wypełnienia ręcznie)

- Druk wyceny skladki OC/AC (format excel do wypełnienia w komputerze) 

wypełnij i odeślij na adres: biuro@grupowki.pl

 

Przygotuję dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia samochodu m.in w firmach: