Warta 18-65

Ubezpieczenie już od jednej osoby!  

Wiek przystąpienia 18 - 65 lat

Oferta ważna od 01.03.2015r

1. JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO?

a) Aby przystapić do ubezpieczenia należy pobrać ze strony:

Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia i wypełnić zgodnie ze wzorem wypełnienia Wniosku/Deklaracji;

b) Wypełniony Wniosek/Deklarację należy wysłać na poniższy adres do 25-go danego miesiąca. Ochrona ubezpieczeniowa nastąpi od 1-go kolejnego miesiąca:

Doradca ds Ubezpieczeń i Inwestycji

Jarosław Piechocki

ul. Chrobrego 28/29/9

66-440 Skwierzyna

 

c) Do 25-go danego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony (składka płatna z góry) należy pobrać i opłacić odpowiedni do wysokości składki wzór przelewu: 55zł, 75zł;

d) Po pełnym miesiącu od rozpoczęcia ochrony otrzymacie Państwo certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

e) Składkę za ubezpieczenie należy opłacać do 25-go każdego miesiąca (składka płatna za miesiąc ochrony z góry). 

 

2. ŚCIEŻKA INTERNETOWEGO ZGŁASZANIA ŚWIADCZEŃ

  1. www.warta.pl
  2. Proszę wybrać opcję „ZGŁOŚ SZKODĘ ONLINE”
  3. Następnie pojawia się okno w wyborem zgłoszenie szkody z kilku ubezpieczeń należy wybrać polisę „ŻYCIOWĄ”
  4. Proszę uzupełnić wszystkie pola, załączyć właściwe dokumenty
  5. Po uzupełnieniu danych ostatnim krokiem jest  wysłanie zgłoszenia

Lub poprzez BEZPOŚREDNIE wysłanie dokumentów w wersji papierowej  na adres:

(nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem)

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Skrytka Pocztowa  Nr 1013

00-950 Warszawa 1

 

3. Karencje

Aby wyświetlić karencje należy kliknąć powyżej na zakres ubezpieczenia (otworzy się nowe okno z zakresem swiadczeń i karencjami)

 

4. Dokumenty do pobrania

a) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS grupowe ubezpieczenie na życie

b) TABELA USZCZERBKOWA

c) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA POBYT W SZPITALU DODATKOWE RYZYKA ZWAZANE Z POBYTEM W SZPITALU SWN 9A

d) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA POBYT W SZPITALU SWN 8A

e) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA PODDANIE SIE LECZENIU SPECJALISTYCZNEMU SWN 14A

f) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA POWSTANIE TRWALEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU SWN 6A

g) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA POWSTANIE TRWALEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU U DZIECKA UBEZPIECZONEGO SWN 7A

h) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA PRZEBYTA OPERACJA SWN 10A

i) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA URODZENIE DZIECKA I URODZENIE DZIECKA Z NISKA PUNKTACJA APGAR SWN 4A

j) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA WYSTAPIENIE POWAZNEGO ZACHOROWANIA SMIERTELNEJ CHOROBY SWN 5A

k) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA ZGON MALZONKA PARTNERA DZIECKA NOWORODKA SWN 3A

l) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA ZGON RODZICOW TESCIOW UBEZPIECZONEGO SWN 2A

m) WNIOSEK O WYPLATE SWIADCZENIA ZGON UBEZPIECZONEGO OSIEROCENIE DZIECKA SWN 1A