Warta 18-66

Uezpieczenie już od jednej osoby!  

Wiek przystąpienia 18 - 66 lat

Oferta ważna od 01.01.2018r*

 

Ubezpieczenie Warta  Ubezpieczenie Warta

Ubezpieczenie Warta  Ubezpieczenie Warta

Ubezpieczenie Warta


1. JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO?

a) Aby przystapić do ubezpieczenia należy pobrać ze strony:

Formlularz w celu podania danych dzięki, któremu zostanie przygotowana indywidualna oferta ubezpieczenia Warta. Wypełniony druk należy przesłać na adres biuro@grupowki.pl;

b) Po przygotowaniu oferty na adres zwrotny zostanie wysłany wniosek celem podpisania przez ubezpieczonego. (Jeżeli jest taka koniecznosć, w celu podpisania wniosek zostanie wysłany pocztą tradycyjną).

c) Wniosek należy wydrukować, podpisać i odesłać pocztą na adres:

Doradca ds Ubezpieczeń i Inwestycji

Jarosław Piechocki

ul. Chrobrego 28/29/9

66-440 Skwierzyna

Należy takze opłacić pierwszą skłądkę na konto podane we wniosku.

d) Po pełnym miesiącu od rozpoczęcia ochrony otrzymacie Państwo certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

e) Składkę za ubezpieczenie należy opłacać do 25-go każdego miesiąca (składka płatna za miesiąc ochrony z góry) na konto przekazane wraz z certyfikatem . 

 

2. ŚCIEŻKA INTERNETOWEGO ZGŁASZANIA ŚWIADCZEŃ

  1. www.warta.pl
  2. Proszę uzupełnić wszystkie pola, załączyć właściwe dokumenty
  3. Po uzupełnieniu danych ostatnim krokiem jest wysłanie zgłoszenia

Lub poprzez BEZPOŚREDNIE wysłanie dokumentów w wersji papierowej  na adres:

(nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem)

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Skrytka Pocztowa  Nr 1013

00-950 Warszawa 1

 

3. Dokumenty do pobrania

a) Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie na Życie „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

* Przykładowe oferty nie są ofertami handlowymi. W celu poznania dedykowanej oferty należy podać dane zgodnie z formularzem na ich podstawie zostanie przygotowana dedykowana oferta.