OpenLife Go 18-67

Ubezpieczenie już od jednej osoby!  

Wiek przystąpienia 18 - 67 lat

Oferta ważna od 01.02.2019r


1. JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO?

a) Aby przystapić do ubezpieczenia należy pobrać ze strony:

Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia.;

b) Wypełniony Wniosek/Deklarację należy wysłać na poniższy adres (lub skan) do 25-go danego miesiąca. Ochrona ubezpieczeniowa nastąpi od 1-go kolejnego miesiąca:

Doradca ds Ubezpieczeń i Inwestycji

Jarosław Piechocki

ul. Chrobrego 28/29/9

66-440 Skwierzyna

 

c) Po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji otrzymacie Państwo indywidualny numer konta bankowego do opłacenia składki.

d) Po pełnym miesiącu od rozpoczęcia ochrony otrzymacie Państwo certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

e) Składkę za ubezpieczenie należy opłacać do 25-go każdego miesiąca (składka płatna za miesiąc ochrony z góry). 

 

2. ŚCIEŻKA ZGŁOSZANIA ROSZCZENIA

Zgłoszenia roszczenia można dokonać elektronicznie poprzez aplikację znajdującą się na stronie internetowej www.openlife.pl

Lub poprzez BEZPOŚREDNIE wysłanie dokumentów w wersji papierowej  na adres:

 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Departament Roszczeń i Oceny Ryzyka
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa

3. DOKUMENTY DO POBRANIA

a) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OPEN LIFE GOTOWA OCHRONA